Arf

Arf Cream Citro

400 ml

Jmf pris: 49,88 / l
19,95 SEK

SKYDDSANGIVELSE

Vid förtäring, kontakta genast läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Näringsvärde per 100 gram

Innehåll